ประชาสัมพันธ์ โอกาสในการฝึกงาน รวมทั้งการสมัครงานเพื่อทำงานในต่างประเทศกับองค์กรชั้นนำระดับโลก 

ประชาสัมพันธ์ โอกาสในการฝึกงานในลักษณะของ Internship ในต่างประเทศ รวมทั้งการสมัครงานเพื่อทำงานในต่างประเทศกับองค์กรชั้นนำระดับโลก

โดยคณะได้ร่วมมือกับ EFMD ในการสร้าง Portal สำหรับให้นิสิตในการเข้าไปดูรายชื่อบริษัทต่างๆ ที่มีการเปิดรับ Internship

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ระบบ

1. เปิด Web browser และไปที่ https://chula.higheredtalent.org/
2. กด sign up
3. พิมพ์ email address ของคณะ (@cbs.chula.ac.th) ในช่องตรงกลาง
4. กด Login
5. เปิด indox ของอีเมล์ของท่าน เพื่อ verify อีเมล์และดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งรหัสผ่าน
6. ระบบจะนำท่านเข้าสู่การ login ทำการ login และกรอกข้อมูลที่ระบบต้องการเพื่อสร้างโปรไฟล์
ท่านสามารถดูวิดีโอแนะนำการใช้ระบบได้ที่ลิงค์

New User Login Instructions
1. Open browser, go to: https://chula.higheredtalent.org/
2. Click on Sign Up
3. Click on “Email” and enter your unique school prefix address.
4. Click “Login”
5. Check your inbox, verify your email and follow the steps to set up your password
6. Go through the email verification and enter the required profile information.
Check out this tutorial video from this link to see how to start!
2017-10-19T23:24:50+07:00 October 19th, 2017|